X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

برنامه ، طرح ( پروژه )

برنامه ، طرح ( پروژه )

تدوین پروژه تخصصی است که ریشه در فعالیت های مطالعاتی - مهندسی - مدیریتی سالهای 1945 تا 1960 با افکار و درخشش امثال فورد و ایجاد فوردیسم ، را دارد ؛ که با وجود گذشت بیش از نیم قرن هنوز هم آنطور که باید و شاید تداول لازم و به خصوص صحیح را نیافته در علوم مهندسی فقط در بخش مهندسی صنایع و نظایر آن ، در علوم مدیریت به صورتی کم رنگ ، و در علوم اقتصادی اگر بتوان گفت از آن نیز بسیار کم رنگ تر مورد استفاده قرار می گیرد . حال آنکه اگر عزمی حقیقی بر رشد و توسعه ، و بنابر این برنامه ریزی و نظارت ، و نهایتا" مدیریت پروژه باشد :

آموزش و ایجاد تخصص حقیقی برنامه ریزی و کنترل پروژه در تمام سطوح و بخش های مدیریت و توسعه ضرورت دارد .

آموزشی که نقصان آن در کشورهای توسعه نیافته ، به ویژه در علوم مدیریتی - آمایشی - اقتصادی - ، به شدٍت حس می شود و قابل حدس است که در هریک از این حوزه ها تا به چه حدٌ امر برنامه ریزی و نظارت را به افرادی کم تخصص ، نزدیک به فاقد تخصص لازم ، و نهایتا" افراد فاقد تخصص می سپارد .

نتیجه کنترل پروژه ها توسط افراد کم تخصص و یا حتی فاقد کوچک ترین آموزش معتبر لازم از قبل قابل پیش بینی است .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.