X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک . اسناد اساسی (2) بخشبندی اسناد


مدیریت بنگاه ها ( شر کت ) های اقتصادی ( بازرگانی - صنعتی - و....)

روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک :

بایگانی ( آرشیو ) - واقعی - مجازی ( رایانه ای ) (5)


اسناد اساسی (2) بخشبندی اسناد


اسناد را از دیدگاههای حفاظتی معمولا" به پنج بخش اصلی تقسیم و طبقه بندی می کنند :

طبقه بندی اسناد در هر سازمان بنا به واهداف و وظایف آن سازمان و به وسعت و اهمٌیت ، تفصیل و پیچیدگی امور آن سازمان است که ممکن است در بخش عمومی به ده ها طبقه برسد ؛ یا بنا به محرمانه بودن امور سازمان مربوط از دهها طبقه تجاوز کند . امٌا عموما" و به طور کلٌی به پنج طبقه تقسیم شده است :

یک - اسناد عادی

دو - اسناد محرمانه

که باز خود تقسیم می شوند به :

* اسناد محرمانه مستقیم 

* اسناد محرمانه غیر مستقیم  

سه - اسناد خیلی محرمانه

که باز خود تقسیم می شوند به :

- اسناد خیلی محرمانه مستقیم

- اسناد خیلی محرمانه غیر مستقیم

چهار - اسناد سرٌی

پنج - اسناد به کلٌی سرٌی 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.