X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک (8) . تقسیمبندی کارکردی اسناد

 

مدیریت بنگاه ها ( شر کت ) های اقتصادی  ( بازرگانی - صنعتی - و....)


روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک :


بایگانی ( آرشیو ) - واقعی - مجازی ( رایانه ای ) (8)

 

تقسیمبندی اسناد بنا به کارکرد

 

اسناد را بنا به کاربرد آنان به چهار گروه اساسی تقسیم می کنند :

1 – اسناد اداری – مالی

2 – اسناد فنٌی – تخصصی

3 – اسناد بخش تولیدی

4 – اسناد بازرگانی

 

1 – 1 – اسناد بخش اداری - مالی


امور اداری ، یا امور کارکنان ، معمولا" و بنا به قاعده ای منطقی ، فقط به صورت یک اداره مستقیما" زیر نظر مدیر کل یا مدیر عامل فعالیت می کند ؛ و در هرحال زیر بخش ها ، و بنابر این اسناد آن ، به طریقی که تقریبا" در همه جا متداول شده است طبقه بندی شده اند .

امٌا امور مالی که گاه تو ام با امور کارکنان و گاه به تنهائی یکی از معاونت های سازمان را تشکیل می دهد دارای اسناد طبقه بندیی است که آن نیز تقریبا" در همه جا یکسان ؛ و گاه به صورت زیر است :

-      اسناد برنامه ریزی مالی

-      - اسناد بودجه بندی

-      - سندهای حسابداری عمومی

-      - سندهای حسابداری به قیمت تمام شده

-      - آمار و پردازش داده ها

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.