X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (1: بنگاه اقتصادی ( شرکت )

 

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (1: بنگاه اقتصادی ( شرکت )سرپرستی کارگاهبحث از مسؤولیت کارگاه و مدیریت کارخانه طبیعتا" در محدوده ی مدیریت تولید ، و مربوط به واحدهای تولیدیِ مؤسسات اقتصادی یا به زبان عامٌه مردم ایران شرکت های صنعتی است .

 

مؤسسه اقتصادی ( شرکت )

مؤسسه اقتصادی یا شرکت تداعی کننده واقعیت هائی عینی در امور اقتصادی است که همه روزه مقابل چشمان ما ظاهر می شوند : کارخانه ها ، مغازه ها ، دفترها ، و...

 

تعریف

مؤسسه اقتصادی سازمانی استکه اصولا" برای تولیدو فروش ( و گاهی فقط برای فروش ) کالاها و خدمات ، یا یکی از آنها به وجود آمده است .

در عمل :

1 – بسیاری از شرکت ها در قالب یک مرکز تصمیمگیری عمل می کنند .

2 – اکثر قریب به اتفاق شرکتها در پی کسب حد اکثر نفع ممکن هستند .

امٌا گاه مدیرعامل یا مدیران یک شرکتتابع شرکت یا سازمان بزرگتری بوده حق تصمیمگیری در خصوص نوع محصول مورد تولید ، روش تولید آن ، روش فروش و بازارپسند کردن آن ، و ... را ندارند ؛ یا مثلا" در خدمت منافع عمومی بوده مانند یک شرکت دولتی ( و برخلاف شرکتهای بخش خصوصی ) منحصرا" به دنبال نفع خود و به اصطلاح سودجوئی نیستند .

مدیریت کارخانه ، سرپرستی کارگاه ، مدیریت تولید ، مؤسسه ( بنگاه ) اقتصادی ، شرکت صنعتی – بازرگانی ، تعریف بنگاه اقتصادی ، مرکز تصمیمگیری ، هدف انتفاع ، شرکت خصوصی ، شرکت دولتی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.