X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (1: بنگاه اقتصادی ( شرکت )

 

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (2: انواع بنگاه اقتصادی یا شرکت


به طور کلٌی شرکت ها به سه نوع تقسیم می شوند :

1 – شرکت های دولتی

2 – شرکت های تعاونی

3 – شرکت های خصوصی

طبیعتا" شرکت های خصوصی تقریبا" به طورکامل دنبال منافع خود بوده و به اصطلاح تابع افکار و مکتب « سرمایه داری » هستند . امٌا تولید کالاها یا خدمات وجه مشترک تمام واحدهای تولیدی را تشکیل می دهد .

 

اجزاء شرکت ( سازمان )

گرچه اساس یک شرکت صنعتی بر تولید است؛ امٌا به جز واحد تولید یا واحد های تولیدیِ خود  نیازمند واحدهای دیگری که گاه عموما" واحدهای اموراداری و پشتیبانی خوانده می شوند نیز هست که به ساده ترین صورت خود در نمودارگونه ی زیر آمده اند :

             --- طرٌاحی

             ا

             --- امورکارکنان

             ا

مدیرعامل  --- تولید

             ا

             ---حسابداری

             ا

             --- فروش


با این وجود عامٌه مردم غالبا" شرکت را به همان معنی کارخانه یا واحد تولیدی بنگاه اقتصادی می دانند .

در ایران مشتبه بودن این مفاهیم ، از جمله در امر پژوهش و آموزش ، مسائل متعددی را مطرح می کند ؛ به خصوص که برخی از مراجع اداری ، مثلا" مرکز آمار ، اصطلاح کارگاه صنعتی را تقریبا" به جای کارخانه به کار برده اند . امٌا معمولا" در مباحث علمی می توان واحد تولیدی یک شرکت را شامل چند کارخانه یا چندکارگاه دانست .


انواع شرکت ، شرکت دولتی ، شرکت تعاونی ، شرکت خصوصی ، سازمان شرکت ، تشکیلات شرکت ، کارخانه ، کارگاه ، تعاریف قانونی ، علیرضا آیت اللهی 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.