X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) ( 4 : مدیریت تولید

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) ( 4 : مدیریت تولید

 

مدیریت تولید

 

گروهی که فروش و به طور کلٌی « توزیع کالاها و خدمات » را نیز جزئی از تولید قلمداد می کنند هرشرکتی را یک « واحد تولیدی » و مدیریت آن را مدیر تولید به شمار می آورند . امٌا اگر در هر موردی یک شرکت به مفهوم یک هسته تولیدی نباشد در قلمرو صنایع ، هرشرکتی واقعا" و بدون شک ، یک واحد تولیدی ( دارای کارخانه ، کارگاه یا هردو ) است . منتهی مدیریت تولید از آنجا از مدیریت صنعتی به مفهوم وسیع کلمه متمایز می گردد که :

اولا" فقط در محدوده اقتصاد خرد ( مبحث شرکت ها ) قرار گیرد ؛ و به این ترتیب با مدیریت صنعتی کلان ( در سطح کشور یا غیر از آن ) فاصله یابد

ثانیا" اگر چه به اموری چون امور کارکنان – حسابداری و فروش نیز ارتباط می یابدامٌا اصولا" مسؤولیت آن در چهار چوب وظیفه ی خود ، یعنی امور تولیدی کارخانه یا کارگاه است . نهایتا" : مدیریت تولیدی مفهومی نسبتا" خاص تر و فنی تر از مدیریت صنعتی دارد .


مدیریت کارخانه ، مدیریت کارگاه ، مدیریت تولید ، شرکت ، واحد تولیدی ، مدیریت صنعتی ، اقتصاد خرد 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.