X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (8) مهندسی سیستمها

مدیریت کارخانه ( سرپرستی کارگاه ) (8) مهندسی سیستمها

 

مهندسی سیستم ها

 

مهندسی سیستم ها ، یا مهندسی روش ها ، که مترادف با اصطلاحاتِ مطالعه کار – کارسنجی – مهندسی زمان و حرکت – مطالعه ی زمان و حرکت ساده سازی کار ؛ و حتی برخی از اصطلاحات دیگر بکار می رود مجموعا" به معنی بررسی ، تجزیه و تحلیل و سنجش منظم روش انجام کارهائی است که متضمن فعالیت انسان یا در اینجا نیروی کار هستند ؛ و آنگاه ایجاد تغییرات لازم در نحوه ی انجام این فعالیت ها به منظور بهبود در تولید کالاها و تولید خدمات ، با افزایش کیفیت آنها در زمانی تا حد ممکن کوتاه تر و با هزینه ای حتی الامکان کمتر .

مهندسی روشها ، مثل برنامه ریزی عملیاتی یا پروژه فقط و فقط منحصر به بخش تولید کالا ها نیست ؛ و در سایر بخش های بنگاه های اقتصادی و اجتماعی ؛ مثل بخش امور کارکنان ( که به بهره وری نیروی انسانی می انجامد ) ، بخش امور مالی ، و.... نیز به کار می رود ؛ و از این رو دارای مهندسان ، متخصصان و مجموعا" خبرگان و کارشناسانی مخصوص به خود است .

طرح مسائل و پیشنهادات

در برخی از کارگاهها ، از روش طرح مسائل و پیشنهادات از سوی کارکنان استفاده می شو؛ و به ویژه کارکنان را به طرح پیشنهادات تشویق می کنند تا هم بهره وری بیشتری از غرایز ، تخصص ها و تجارب به عمل آید و هم به نوعی به خرد جمعی برسند . در نهایت در بسیاری از بنگاه ها ، نهادها و سازمان های اداری به این حقیقت پی برده اند که بهترین ایده ها و نظرات غالبا" از سوی سرپرستان کارگاهها ارائه می شود ؛ چرا که آنان بیشتر از هرکس دیگری از نحوه انجام کار در کارگاه آگاهی دارند ؛ و در ضمن به واسطه ی دانش و تجربه خود ، به خوبی در می یابند و می دانند که کدام مراحل از انجام کار قابل اصلاح و بهبود است . امٌا به مصداق « همه چیز را همگان دانند » مشارکت تمام نیروی انسانی در بهبود روش انجام کار بهره بسیار بیشتری می دهد و از این رو نقش بخش تحققیق و توسعه مطرح می شود .


مهندسی سیستم ها ،  مهندسی روش ها ، مطالعه کار ، کارسنجی ، مهندسی زمان و حرکت ، مطالعه ی زمان و حرکت ، ساده سازی کار ، طرح مسائل و پیشنهادات ، محوریت سرپرست ، مشارکت کارکنان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.