X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

آمایش یا ساماندهی کار (3)


زمان سنجی ( کارسنجی )


معمولا" عنوان « کار سنجی » نام دانشمندی بزرگ چون فردریک وینسلو تیلور را به ذهن متبادر می سازد .

کار سنجی نیز چون تنظیم روشها برای یک برنامه ریزی واقع بینانه لازم است . مثلا" این دیوار در چه مدٌت ساخته می شود ؟ هرمتر از آن پارچه در چه مدٌت بافته می شود ؟ .

در این مورد هر « وظیفه » ، « رویٌه » و باصطلاح « مجموعه پیوسته فعالیت ها » به عنوان جزئی از یک سیستم تولیدی مورد ملاحظه قرار می گیرد

ابتدا لازم است واحد سنجش ما مشخص باشد :

ساعت برای بنٌائی

دقیقه برای صنایع و....

ابتدا باید زمان استاندارد را محاسبه کرد :

زمان استاندارد

زمان استاندارد به معنی زمانی است که طی آن کلٌ کار باید

- تحت شرایطی مناسب از لحاظ روش

- تجهیزات و مواد اولٌیه از فلان نوع مشخص

- در فلان محیط کاری

- با کار آئی لازم صورت پذیرد .

کار آئی

کار آئی عبارتست از بازدهی ئی که یک کارگروه واجد شرائط به عنوان کار معمولی یک شیفت ، بطور طبیعی و بدون کوشش بیش از حد به آن دست یابد . ( بشرط آنکه وی نسبت به روش موجود آگاه و با آن موافق بوده و کار را با علاقه اتجام دهد )

مسلما" در عمل زمانِ کار با این « زمان استاندارد » تفاوت می یابد زیرا :

- استراحت اجتناب نا پذیر است

- حوادث احتمالی را نیز باید به حساب آورد ؛ مثلا"

* انجام کارهای شخصی مثل دستشوئی و پاسخ به تلفن های ضروری

* انجام کارهی مقتضی مثل رفتن نزد مدیر کارگزینی به فلان ضرورت

* تاخیرهای اجتناب ناپذیر کارگران درشهرهای بزرگ پر ترافیک

بنابر این زمان استاندارد مرکب است از دو جزء :

- زمان نرمال

- زمان بیکاری های مجاز

زمان بیکاریهای مجاز+ زمان نرمال = زمان استاندارد


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.