X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

برنامه ریزی آموزشی (4)

 

برنامه ریزی آموزشی (4)

 

طبقه بندی وظایف در آموزش و ÷رورش

 

فرض کنیم که وظایف آموزش و برورش کشور عبارت از وظایف نه گانه زیر بوده باشند :

-       مطالعه و بررسی در زمینه ی مسائل آموزشی و ÷رورشی

-       تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

-       تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های ÷رورشی

-       ایجاد تاسیسات آموزشی ابتدائی ، متوسطه ، و فنی و حرفه ای

-       تربیت آموزگار ، دبیر و مربی

-       صدور اجازه تاسیس مدارس غیردولتی و نظارت بر آنها

-       توسعه و ترویج آموزش فنٌی و حرفه ای

-       ریشه کن کردن بیسوادی

-       تعیین ارزش تحصیلات تا سطح متوسطه

به منظور انجام وظایف در برنامه ریزی آموزشی نیاز به تشکیل سازمانها و واحد های اداری مربوطه ( تشکیلات اداری ) در چهارچوب کلٌی وزارت آموزش و ÷رورش می باشد . برنامه ریزی نظر به جنبه ی تخصصی خود ، علاوه بر نیاز به مدیران آگاه ، با تجربه ، متخصص و متعهد ، نیاز به تعدادی کافی از کارشناسان و کاردانان برنامه ریزی آموزشی دارد .

وظایف مدیران بطورکلٌی مشخص است . وظایف کارشناسان برنامه ریزی آموزشی نیز دقیقا" با عناصر علمی – نظری برنامه ریزی آموزشی ، سیاست ها و برنامه ریزی های عمومی کشور و بنابر این قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر منابع برنامه ریزی آموزشی مطابقت دارد .

لیکن حدٌ و حدود وظایف کاردان برنامه ریزی آموزشی در کمک به کارشناس مربوطه چیست و تا کجاست ؟ .

در این مقطع ، ضرورت تشخیص و تقسیم کار بین کارشناس و کاردان مربوطه به سختی حس می گردد . زیرا اصولا" آنطور که باید و شاید تقسیم وظایف برحسب ÷ستهای سازمانی و نقش متصدیان آنها هنوز به صورتی کامل و آشکار مشخص نگردیده است . لذا وظیفه هر شاغل ÷ست سازمانی در چنین رسته ها و چنین سطوحی براساسِ عنوان ÷ست وی که تا حدٌی روشنگر طبیعت وظایف ÷ست است شناخته می شود . در اصل ، ابتدا بایدمجموعه مشخصی از وظایف و مسؤولیت هائی را که طبق موازین قانونیبه طور مستمر در یک سازمان اداری ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انجام می گیرد تدوینو آنگاه جهت اجرا و انجام آن یک ÷ست سازمانی خاص ÷یشنهاد و تصویب شده و به وجود آمده باشد . در عمل نیز می بینیم که شرح وظایف یک ÷ست عبارتست از شرح مدونی که وظایف و مسؤولیتها و اختیارات شاغل ÷ست را روشن می سازد و رابطه سازمانی مستخدم را با مافوق خود و کارکنان تحت نظارت وی مشخص می نماید .

به منظور توضیح بیشتر این موضوع به » اصول لازم در تشخیص وظایف و تفکیک وظایف ، درجهت سازماندهی ، استخدام نیرو ، و طبقه بندی مشاغل می ÷ردازیم .

انجام وظایف ، تشکیلات اداری ، برنامه ریزی آموزشی ، وظایف کارشناسان ، وظایف کاردانان ، ÷ست سازمانی ، شرح وظایف ÷ست 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.