X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

اصول تعیین وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی ( 5 )

 

اصول تعیین وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


اصولی که معمولا"  در تدوین شرح وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی رعایت می شوند :

-      چه فعالیت هائی به منظور انجام وظیفه در این ÷ست سازمانی صورت می گیرند ؟

-      روش کار چگونه است ؟ . در همین بخش روش یا روشهای کار است که مشخص می شود که چه کاری تا چه حد و حدودی به چه کمٌیت و کیفیتی در چه زمان و موقعیتی توسط کاردان صورت میگیرد .

-      چرا این فعالیت ها صورت می گیرند ؛ و به عبارت دیگر هدف از انجام هر فعالیت چیست ؟

بدین ترتیب هریک از وظایف عمده ÷ست سازمانی ضمن روشن شدن چگونگی انجام و هدف آنها مشخص می شوند .

در تهیه ، تنظیم و تدوین وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی ، اصل بر این است که بیشتر وظایفی بشمار آیند که جنبه ای مستمر یا تقریبا" مستمر دارند ؛ و بخش قابل توجٌهی از فعالیتهای کاردانان را به خود اختصاص دهند ؛ و در شرایط لازم احراز ÷ست کاردانی برنامه ریزی آموزشی مؤثر باشند و نشان دهند که مثلا" یک کاردان در این رشته میبایست دارای چه تحصیلات ، تخصص ها و تجربیاتی بوده باشد .

وظایفی که گاه بگاه ضرورت می یابند و اتفاقی نامیده می شوند نیز در شرح وظایف این کاردانان درج می شوند .

در درج وظایف اساسی این ÷ستِ سازمانی اولویتها رعایت شده شرح وظایف معمولا" به ترتیب اهمیت آنها است .

مجموعا" وظایف عمومی ترو روز مزه تر در قبل و وظایف خصوصی تر و گاه بگاه تر ÷س از آنها ذکر می شوند 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.