X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

کاردان به عنوان مُجری برنامه آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی (6)


کاردان به عنوان مُجری برنامه آموزشی


کاردان برنامه ریزی آموزشی در حقیقت امر فقط و فقط مجری طابق النعل بالنعل برنامه های آموزشی ابلاغ شده به وی است و یا آنچه که کارشناس برنامه ریزی آموزشی از وی می خواهد .

به طور کلٌی سطح مشاغل کاردانی یا کمک کارشناسی غالبا" به عنوان سطح کار آموزی حرفه ای تلقی می شود . انجام وظایف در چنین سطحی اگرچه عموما" مستلزم تحصیلات دانشگاهی و تجربیاتی کافی در اشتغال مربوطه است لیکن در عمل ، کاردان در این رشته دارای تجربیاتی کافی نیست ؛ و در تمام مراحل کاری در حدٌ یک کار آموز ، تحت نظر مافوق خود که قاعدتا" یک کارشناس برنامه ریزی آموزشی است به انجام وظایف فنٌی و غیر فنٌی خود می پردازد . پس به طور کلٌی :

کاردان برنامه ریزی آموزشی فقط مجری برنامه ها است و لاغیر

کاردان برنامه ریزی آموزشی وظایف خود را براساس روش برنامه ریزی آموزشی که مقرر و مصوب شده است و به وی آموزش داده شده است صورت می دهد و هر آنجا که نیاز به هدایت و حتی آوزش ضمن خدمت دارد از کارشناس مافوق و مدیر مستقیم خود مدد می گیرد .

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.