X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

وظیفه کاردان آموزشی در سلسله مراتب مشاغل آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی (6)


وظیفه کاردان آموزشی در سلسله مراتب مشاغل آموزشی

 

کاردان ، و از جمله کاردان برنامه ریزی آموزشی ، در تحتانی ترین بخش هرم مشاغل کارشناسی آموزشی قرار گرفته هیچ عامل آموزشی دیگری را دونپایه تر و تحت نظر و فرمان خود ندارد ؛ مگر اینکه در مواردی استثنائی مسؤولیت و هدایت تعدادی کارمند غیر حرفه ای ، کارورز در کاردانی ، کار آموز ، و امثال ایشان بر عهده ی وی واگذار شده باشد .

به این ترتیب ، کاردان شخصا" هیچگونه قدرت تصمیمگیری ندارد ؛ و لازم است بنا به روشهائی که به وی آموخته شده است ، و تحت هدایت یا راهنمائی های کارشناسان و مدیران برنامه ریزی آموزشی ، هماهنگ با دیگر اعضاء کادر برنامه ریزی آموزشی به انجام وظایف مشخص خود ، یا آنچه که از مافوق به وی احاله می شود بپردازد .


وظایف کاردان آموزشی ، سلسله مراتب مشاغل آموزشی ، کاردان برنامه ریزی آموزشی ، هرم مشاغل آموزشی ، کارورز برنامه ریزی آموزشی ، قدرت تصمیمگیری ، هدایت ، همآهنگی ، ارجاع کار

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.