X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

برنامه ریزی آموزشی (10) : 1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه :

 

برنامه ریزی آموزشی (10)


اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه :


فرضا" اگر کاردان برنامه ریزی آموزشی در یک دبستان یا دبیرستان شاغل است که دانش آموزان ، یا دانش آموزان و کادر اداری و گاه حتی کادر آموزشی در همان محل آموزش یا در نزدیکی آن به صورت گروهی زندگی می کنند ؛ و درواقع بطور شبانه روزی درخدمت آموزش و پرورش قرار گرفته اند وظیفه کاردان برنامه ریزی آموزشی از لحاظ برنامه ریزی امور آموزشگاه جهت سازماندهی همآهنگی امور ، نظارت و کنترل ، خطیر مینماید .

تهیه و تدارک محل خوابگاه به صورتی که حقیقتا" محل آرامش و آسایش ساکنین آن باشد ؛ ولااقل وسایل و تجهیزات رفاهی ضروری را در خود جای داده باشدتقریبا" در راس امور قرار می گیرد .

بهداشتی بودن خوابگاه علاوه بر آنکه مشخصٌه میزان تجهیزات رفاهی آن می باشد مشخصٌه توجٌه عملی به آموزش و پرورش ، وکاربرد موضوعات آموزشی نیز به شمار می رود .

در اینجا ، کاردان با با اصل وظیفه ی برنامه ریزی آموزشی ، یعنی زمانبندی منطقی اجرای فعالیت ها هریک از اعضاء جامعه آموزشی ، روبرو می باشد : تعیین ساعات خواب و ساعات بیداری ساکنین خوابگاه بسیار سهل و درعین حال ممتنع مینماید ؛ لیکن مهم تر از آن خدمات تغذیه ، ترکیب مواد و تنظیم آن به نحوی است که اولا" اصولا" اقتصاد و باصطلاح صرفه جویانه تا حدٌ ممکن در آن رعایت شده باشد  ؛ ثانیا" به عادات غذتئی و آداب و رسوم مصرف اعضاء احترام نهاده ترتیبی اتخاذ شود که در عین حال فرهنگ مصرفی اعضاء جامعه که همان ساکنان شبانه روزی باشند ، به حدٌ کافی ارتقاء یابند ؛ ثالثا" کمٌیت وکیفیت غذا ها به نحوی باشد که با فعالیت های فکری و جسمانی مدرسان و محصلان تناسب داشته باشد .

ضمنا" سعی کاردان بر این قرار گیرد که در برنامه ریزی خود ، علاوه بر مبادی فرهنگ محلی و منطقه ای گروه ، اصول ایدئولوژیکی و باصطلاح متداول امروز ، اصول عقیدتی – سیاسی ساکنان خوابگاه را رعایت کند ؛ و انجام مراسم مربوطه در مناسب ترین زمان و مکان ممکن را پیش بینی کند .

سرویس حمل و نقل ، و بطور کلٌی برنامه ریزی تمام خدمات یا سرویس های مربوط به شبانه روزی آموزشگاه را میبایست از قبل پیش بینی ، و ساعات انجام خدمت آنها را تنظیم نمود . قاعدتا" تنسیق ساعات انجام هر خدمت بدون توجٌه به محل و تجهیزات خدمت از یکطرف ، و تعداد و مشخصات کسانی که به آنها خدمت می شود از طرف دیگر ، حتی اگر امکانپذیر باشد آسان نیست .

مطالعات کاردان برنامه ریزی آموزشی در خصوص تجربیاتی که در این راه فراهم آمده و گاه در صدها کتاب و مقاله آمده اند ، بسیار مفید واقع می شود . بعلاوه ، ابداعات و ابتکارات مفید برنام ریزی نیز می توانند امور  سازماندهی شبانه روزی را تسهیل کنند .

توجٌه : سؤال آزمایش مربوطه این بوده است : مسائل آموزشگاه خود در تمامی موارد را فهرست وار ذکر فرمائید .

شبانه روزی ، همآهنگی امور ، نظارت و کنترل ، محلٌ خوابگاه ، تجهیزات رفاهی ، زمانبندی ، اجرای فعالیتها ، رعایت فرهنگ محل ، رعایت ایدئولوژی و عقاید افراد گروه ، سرویس حمل و نقل ، مطالعه تجربیات مفید دیگران ، سعی به ابداع و ابتکار   

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.