X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی 3 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در تعیین دروس و توزیع آن بین معلمان و کلاسها :

 

برنامه ریزی آموزشی (12)

اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی

3 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در تعیین دروس و توزیع آن بین معلمان و کلاسها :


شاید بتوان ادعا کرد که وظیفه اصلی آموزش و پرورش در تعیین دروسی است که می بایست به دانش آموزان آموخته شود . هدف آموزش و پرورش بطورکلٌی ، در یک کشور ، و در یک ناحیه ، در تعیین دروسی است که میبایست آموخته شوند و اینکه کمٌ و کیف آنها چه باشد . از اینرو موارد زیر معمولا" در برنامه ریزی آموزشی نزد برنامه ریزان آموزشی ضروری می نمایند :

-       اصول و فلسفه آموزش و پرورش

-       جامعه شناسی اجتماع یا جامعه هائی که مورد آموزش قرار می گیرند

-       تکنولوژی آموزشی مناسب آن جامعه

-       روانشناسی و نظایر آنها

و آنگاه اصل بر این است که در برنامه ریزی آموزشی کشور به اصول زیر توجٌه شود :

-       مرام و مذهب کشور

-       اهداف اصولی رشد و توسعه و تعالی کشور

-       سیاستها ، قوانین و مقررات و برنامه های اجرائی کشور

حتی در یک محدوده کوچک لازم است توجٌه شود که چه کسانی مورد آموزش قرار می گیرند ؟ . چه درسی در آموزش آنها ضروری و لازم است ؟ این دروس تا چه حدٌی و به چه کیفیتی مورد تدریس قرار می گیرند ؟ . کدام گروه از معلمان در صلاحیت آنند که این دروس را تدریس کنند ؟ . نحوه ی استخدام و به خدمت گرفتن این گروه از معلمان چگونه است ؟  چه ساعاتی از خدمت کدام معلمان را می توان به آموزش در آموزشگاه مورد نظر اختصاص داد ؟ و ....

و در همین زمانبندی خدمت معلمان و تدریس ایشان است که مرکز ثقل فعالیت کاردان آموزشی در انجام وظایف برنامه ریزی درسی ، به عنوان معاون برنامه ریزی آموزشی ، آغاز می گردد و سعی مینمایند که ساعات تدریس دروس را با ساعات خدمت معلمان تطابق دهند .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.