X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

رنامه ریزی آموزشی (12) . استخراج آمار و مطالب مورد نظر از اسناد و مدارک موجود

  

برنامه ریزی آموزشی (12)


9 - اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


4 – استخراج آمار و مطالب مورد نظر از اسناد و مدارک موجود :


وظیفه کمک کارشناسان از لحاظ جمع آوری اطلاعات و آمار به حدٌی مهم است که در برخی از تخصص ها ترجیح داده اند که کمک کارشناس را آمارگر بخوانند . جمع آوری اطلاعات کیفی نسبتا" ساده تر  ؛ و کاربرد آنها نیز تقریبا" همیشگی است . امٌا اطلاعات کمٌی بسیار تغییر پذیر هستند و در هر مقطع زمانی برنامه ریزی با مقطع قبلی متفاوت شده اند . به همین دلیل است که هر سال یا هر چندسال یکبار با نیروئی متخصص و مجهز ، و هزینه ای نسبتا" سنگین ، به آمارگیری آموزشی اقدام می شود .

آمارگری ، محاسبات آماری ، بررسی کمٌیت ها و مقادیر ، و بطور کلٌی بررسیهائی که جنبه آماری – ریاضی دارند برعهده کاردان برنامه ریزی آموزشی است ؛ و از این رو بر وی فرض است که از لحاظ شناسائی های آماری ( علم آمار ) در ارتباط با جامعه و جمعیت مورد مطالعه ( جمعیت شناسی ) خود آموزش کافی دیده به حدٌ کافی مطالعه و تخصص داشته باشد .

( ادامه دارد )


منبع : علیرضا آیت اللهی ( تدریس ) .برنامه ریزی آموزشی ، تدریس در برخی از دوره های مدیریت – کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛ از جمله نهضت سواد آموزی .


برنامه ریزی آموزشی ، وظایف کاردانی ، آمارگری ، کمک کارشناس ، اطلاعات کیفی ، اطلاعات کمٌی ، علم آمار ، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.