X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی 6 – استخراج احتیاجات کادر آموزشیِ

برنامه ریزی آموزشی (12)


9 - اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


6 – استخراج احتیاجات کادر آموزشیِ واحدهای آموزشی با توجٌه به وضع موجود و پیش بینی دوره های آتی :


تجهیزات و امکاناتی که مستقیما" یا به صورت غیر مستقیم در خدمت کادر آموزشی قرار می گیرند نباید از نظر تیز بین کاردان برنامه ریزی آموزشی دور بمانند : میز و صندلی ، تخته سیاه و تخته پاک کن و گچ ، یا وایت برد و قلم ماژیک ، نقشه های جغرافیایی ، انواع توپ و تور ورزشی تا میزهای تنیس روی میز ، تا وسایل بهداشتی و تجهیزات آبدارخانه .

منتهی از آنجا که از ابتدای تاسیس آموزشگاهها اینگونه تجهیزات ، وسایل و لوازم پیش بینی شده است ؛ و از قبل وجود دارند آنچه که به کادران برنامه ریزی آموزشی و مافوق های وی ، یعنی کارشناس برنامه ریزی آموزشی و مدیر برنامه ریزی آموزشی ، مربوط می شودبیشتر دریافت گزارش های کمبودها و نواقص آنها از سویاعضاء کادر آموزشی ، کارمندان و دانش آموزان ؛ و سپس تامین آنها است . در ضمن ، ارجحیت بر آن است که با تماس با بخش های متفاوت آموزشی آموزشگاه از یکطرف ، و انبار دار و کارپرداز مربوطه از طرف دیگر ، تجهیزات و امکانات موجود را با نیازهای آتی نیز تطبیق داده از قبل به پیش بینی نیازهای آتی آموزشگاه ، و تدارکات لازم ، بپردازند تا در موقع خود اصولا" کمبود و نقصانی وجود نداشته باشد که گزارش شود .


( ادامه دارد )


منبع : علیرضا آیت اللهی ( تدریس ) .برنامه ریزی آموزشی ، تدریس در برخی از دوره های مدیریت – کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛ از جمله نهضت سواد آموزی .


برنامه ریزی آموزشی ، وظایف کاردانی ، تجهیزات عمومی ، تجهیزات آموزشی ، خرید وسایل آموزشی ، توزیع وسایل آموزشی ، کارپردازی ، انبار داری ، پیش بینی لوازم آموزشی ، دریافت گزارشهای نواقص

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.