X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

رسیدگی به مسائل و پیشنهادها

 

برنامه ریزی آموزشی (12)


9 - اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


7 – رسیدگی به درخواستها و پیشنهادها ی رسیده از سوی کادر آموزشی و محصلان در خصوص 

اصلاح برنامه های آموزشی و فعالیت های فوق برنامه :


مسلما" رسیدگی به درخواست ها و پیشنهادات توسط کاردان برنامه ریزی آموزشی فقط جنبه مقدماتی و مطالعاتی دارد؛ قضاوت و اظهار نظر در باره آنها وظیفه کارشناس برنامه ریزی آموزشی است ؛ و تصمیم گیری نهائی بر عهده مدیران برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است .

مفهوم فعالیتهای فوق برنامه فعالی هائی است که در چهارچوب برنامه ریزی رسمی آموزشی قرار ندارند ؛ امٌا در واقع هرگونه فعالیتی که در آموزشگاه صورت می گیرد

 میبایست در چهارچوب قوانین و مقررات آموزشگاه صورت گیرد .


( ادامه دارد )


منبع : علیرضا آیت اللهی ( تدریس ) .برنامه ریزی آموزشی ، تدریس در برخی از دوره های مدیریت – کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛ از جمله نهضت سواد آموزی .


برنامه ریزی آموزشی ، وظایف کاردانی ، تجهیزات عمومی ، تجهیزات آموزشی ، کلاس درس ، فعالیتهای فوق برنامه ، رسیدگی به مسائل ، بررسی پیشنهادها ، کارشناس برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

8 – تعیین دروس و محل های تدریس ( کلاس ) های مربوطه جهت هریک از کادر آموزشی و محصلان :


اجرای این وظیفه که بیشتر در ارتباط با وظیفه شماره سه ، و درواقع مکمٌل آن ، است بیشتر در تعیین محل تدریس هردرس منحصر می شود .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.