X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

اصول برنامه ریزی آموزشی – درسی (3) مرکز طرح و برنامه

 

اصول برنامه ریزی آموزشی – درسی (3)


مرکز طرح و برنامه


معمولا" مسؤولیت برنامه ریزی آموزشی و بخصوص برنامه ریزی درسی برعهده ی مراکزی بنام « طرح و برنامه » است که خود به چند صورت پدیدار می شوند :

الف – مراکز متعدد برنامه ریزی آموزشی بنام « طرح و برنامه » که وضعیت آموزشی کشور را رصد ، و آسیب شناسی می کنند و آنگاه نظرات و پیشنهادات خود را به سازمانی مرکزی در اینخصوص اعلام می دارند . برنامه آموزشی کشور در آن سازمات تهیه و تدوین و نهایتا" تصویب شده به صورت برنامه آموزشی کشور در بخش برنامه های اجتماعی در برنامه ی توسعه ( اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی ) می آید .

ب – یک مرکز منحصر به فرد طرح و برنامه که متولی برنامه ریزی آموزشی در تمام سطوح در کلٌ کشور می شود .

پ – چند مرکز طرح و برنامه که هرکدام به برنامه ریزی آموزشی برای یک یا چند مقطع تحصیلی و یک یا چند موضوع متفاوت می پردازند .

ت – مرکز خاصٌی وجود نداشته پروژه هایی برای برنامه ریزی آموزشی تهیه و تدوین می شوند .

ث – مراکز تخصصی برنامه ریزی در سطوح متفاوت تحصیلی ( پیش دبستانی – دبستانی – متوسطه – عالی ) و موضوعی ( علوم پایه – علوم انسانی – علوم تجربی – فنٌی و حرفه ای – و... ) در جواریکدیگر و در یک سطح از اهمٌیت قرار می گیرند .

( ادامه دارد )

 

منبع : علیرضا آیت اللهی ( تدریس ) .برنامه ریزی آموزشی ، تدریس در یکی از دوره های مدیریت وزارت آموزش و پرورش ؛ 1370 ، قبلا" منتشر نشده .


تعریف برنامه ریزی آموزشی ، سیاستهای توسعه و پیشرفت ، تعاریف نظری ( دانشگاهی ) ، تعیین اهداف ، اجتماعی کردن ، تخصیص بودجه ، استراتژی آموزشی ، تغییرات اجتماعی ، عدم ثبات اجتماعی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.