X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

تعریف برنامه ریزی آموزشی

 

اصول برنامه ریزی آموزشی – درسی (2)تعریف برنامه ریزی آموزشی


در جهان حال حاضر ، چند و حتی چندین تعریف معتبر در برنامه ریزی آموزشی وجود دارد . امٌا این اعتبار قاعدتا در حوزه نظری و باصطلاح دانشگاهی است . تعریف واقعی و کاربردی برنامه ریزی آموزشی در یک جامعه تعریف مناسب وضع آن جامعه ، سیاستهای توسعه و پیشرفت در آن جامعه ، و بنابر این ناشی از نظام آموزشی آن جامعه است که به تصویب رسیده و لازم الاجرا گردیده است .

تعریف دانشگاهی برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی عبارت است از ایجاد یک مکانیسم ( تاثیرات متقابل ) بر اساس روشهائی تحلیلی به منظور اجتماعی کردن افراد ؛ با توجٌه به لزوم رشد و توسعه ی آن جامعه .

*

برنامه ریزی آموزشی عبارت است از تعیین مقصد نهائی یا فرجام ، اهداف اصولی و اهداف کلٌی آموزش در یک جامعه . بنا بر چنین چشم اندازی میتوان تعریف کرد که چه باید کرد ؟ با کدام بودجه و با کدام تشکیلات و روشها .

بنابر این برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر اهداف و در واقع مقتضیات آن جامعه است که در یک جامعه با جامعه ای دیگر و یک کشور با کشوری دیگر متفاوت است ؛ و نهایتا" ، و به صورتی منطقی :

به تعداد جامعه ها یا کشورهای جهان نظام آموزشی و تعریف برنامه ریزی آموزشی وجود دارد ؛ اگرچه بسیاری از کشورهای عقب مانده و باصطلاح درحال توسعه ، ناتوان ، و در نتیجه فاقد جایگاهی تخصصی در این مهم بوده نظام آموزشی و برنامه ریزیی تقلیدی و کورکورانه از کشورهایی پیشرفته تر یا حتی استکباری دارند .

موضوع دیگر در کشورهای درحال توسعه ی مزبور نه فقط تحولات ، که لازمه ی هر جامعه ای است ؛ بلکه تغییرات پیاپی و عدم ثبات در نظام آموزشی آنها است که در واقع برنامه های آموزشی آنان را از قاعده خارج ساخته مختل می کند .


منبع : علیرضا آیت اللهی ( تدریس ) .برنامه ریزی آموزشی ، تدریس در یکی از دوره های مدیریت وزارت آموزش و پرورش ؛ 1370 ، قبلا" منتشر نشده .


تعریف برنامه ریزی آموزشی ، سیاستهای توسعه و پیشرفت ، تعاریف نظری ( دانشگاهی ) ، تعیین اهداف ، اجتماعی کردن ، تخصیص بودجه ، استراتژی آموزشی ، تغییرات اجتماعی ، عدم ثبات اجتماعی 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.