X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

برنامه ریزی آموزشی .... (3)

برنامه ریزی آموزشی .... (3)

 

طبقه بندی وظایف در برنامه های آموزشی


در تقریبا" تمام سازمان های اداری ایران ، و از آنجمله در وزارت آموزش و ÷رورش ، طبقه بندی وظایف از بالا به ÷ائین صورت گرفته است . به این ترتیب که با مشخص شدن اهداف اصلی و فرعی تا مشخص ترین ، جزئی ترین و خردترینشان ، « وظایف رسیدن به اهداف » که در واقع اجرای برنامه های آموزشی و ÷رورشی باشد ، ابتدا به وظایف اصلی – فرعی تا ÷ائین ترین وظایف تقسیم شده است و در واحد های اجرائی بر حسب تخصص و تجربه لازم و حجم کار به کارکنان ارجاع شده است .

مثلا" ابتدا وظایف وزیر آموزش و ÷رورش ، همچنانکه وظایف وزیر علوم و آموزش عالی یا سایر وزیران و رؤسای سازمان ها ، تعیین گردیده است ؛ و چون نقش وی بیش از هر چیز به تصمیم گیری های نهائی ، نظارت ، همآهنگی ، هدایت و کنترل و ارزیابی امور مربوط می شود هریک از وظایف ( یا غالبا" گروهی از وظایف  ) وی به معاونی که در انجام آن رشته از وظایف تحصیل و تخصص و تجربه و لیاقت مسؤولیت دارد واگذار می گردد .

در هر معاونت ، روش انجام این وظایف و تشکیلات کاری آن که شامل معاونت و مدیریت های کل و دفاتر زیر مجموعه آن باشد مشخص شده است .

هر وظیفه مشخص و نسبتا" مستقل در یک اداره کل یا دفتر یا واحد اداریی که بنام همان وظیفه یا مجموعه وظایف نامیده شده است ( مثلا" برنامه ریزی آموزش متوسطه در دفتر برنامه ریزی آموزش متوسطه ) متمرکز شده است ؛ انجام آن بر عهده مدیر کل یا سر÷رست دفتر مربوطه است که وی نیز وظایف دفتر را بنا به تشکیلات و کادری اداری که برای آن ایجاد شده است ؛ به مسؤولین مرتبط و بطورکلی کارکنان تقسیم و احاله می نماید ؛ و از مدیران میانی و ÷ایه به بعد وظایف میان کارشناسان ارشد ، کارشناسان ، کارمندان و الی دون÷ایه ترین کارمندان تقسیم می شود .

بنابر این می بینیم که طبقه بندی وظایف بالاجبار با برنامه ی کشور ، سازمان ها و وزارتخانه های اجرائی ، تشکیلات اصولی و...انطباق یافته است .

مثال بیشتری از طبقه بندی وظایف در وزارت آموزش و ÷رورش می آوریم .


طبقه بندی اهداف آموزشی و ÷رورشی ، طبقه بندی وظایف آموزشی و ÷رورشی ، روشهای کار ، تشکیلات

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.