X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی (9)


اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


 

اهمٌ وظایف کاردانی آموزشی (1) ، به صورتی نظری و عمومی در سطح ممالک مختلف جان عبارتند از :

1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه

2 – همکاری در تنظیم برنامه کار آموزی کارکنان آموزشگاه و نظارت بر اجرای برنامه های آنان

3 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در تعیین دروس و توزیع آنها بین معلمین و کلاسها

4- استخراج آمار و مطالب مورد نظر از اسناد و مدارک موجود

5 – رسیدگی به امور مشمولیت دانش آموزان و اقدام لازم جهت رفع مشکلات محصلان در این زمینه

6 – استخراج احتیاجات کادر آموزشی واحد های آموزشی با توجٌه به وضع موجود و پیش بینی های آتی

7 – رسیدگی به درخواست ها و پیشنهادهای رسیده از سوی کادر آموزشی و محصلان در خصوص اصلاح برنامه های آموزشی و فعالیتهای فوق برنامه

تعیین دروس و کلاس مربوطه در مورد هریک از کادر آموزشی و محصلان

9 – رسیدگی به امور مربوط به رفع نواقص و تهیٌه کادر آموزشی

10- رسیدگی به امور مربوط به نقل و انتقالات کادر آموزشی

11 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در کلٌیه امور

12 – انجام سایر امور مربوط در صورت لزوم (1)

(1)   همانطور که مشاهده می شود این وظایف تقریبا" بطور کلٌی وظایف کارشناس برنامه ریزی آموزشی هستند که در واقع کاردان به وی کمک می کند مگر در مواردی که یک وظیفه ای تقریبا" بطور کامل به کاردان واگذار شود .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.